Hiermee informeren wij u over het verzamelen, verwerken en het gebruik van persoonsgegevens op www.https://dating-gids.nl. Dit Privacybeleid is van toepassing op de website en alle diensten die door de Website worden aangeboden.

Spark Networks Services GmbH, exploitant van de Website en andere websites die eigendom zijn van Spark Networks Services GmbH, (“wij/we” of “Spark”) respecteert uw persoonlijke levenssfeer en heeft dit Privacybeleid ontwikkeld om toe te lichten op welke wijze we ons inzetten voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en hoe we gegevens en informatie die we verzamelen gebruiken, met wie we ze delen en hoe we ze beschermen. We raden u aan dit Privacybeleid aandachtig te lezen voordat u gebruikmaakt van onze websites of diensten.

Het Privacybeleid van deze website is bijgewerkt op: 25 mei 2018

2. Gegevens die we verzamelen

We houden toezicht op bezoeken aan onze website, voornamelijk om te controleren of het navigeren gemakkelijk verloopt, om de gebieden te identificeren die de bezoekers het meest interesseren en over het algemeen om de website en onze diensten te verbeteren.
De informatie die we via dit proces verzamelen, zal u niet als individu identificeren. We zijn er niet op uit individuele bezoekers te identificeren tenzij ze hun contactgegevens aanbieden via een van de contactfuncties op de website. In sommige gevallen identificeren wij via onze dataregistratie organisaties die onze website bezoeken en we kunnen die informatie gebruiken voor het beheer van onze relaties met die organisaties – bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe we ons aanbod van diensten aan hen kunnen ontwikkelen.
De door ons aangeboden diensten zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers die jonger dan 13 jaar zijn. Als we vaststellen dat we informatie hebben verzameld van gebruikers jonger dan 13 jaar, nemen we onmiddellijk maatregelen om hun gegevens te verwijderen.
Om deze service te bieden, verzamelen, verwerken en gebruiken we een aantal van uw persoonsgegevens. We nemen maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze gebruikers te garanderen, met name door pseudonimisering en anonimisering.
We vinden de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang. We houden ons aan de strikte bepalingen van de Duitse en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

2.1 Logbestanden

Tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen we alleen uw zogenaamde logbestanden.
Bovendien zullen wij standaard bij uw bezoek aan onze website de volgende gegevens opslaan:

• Het IP-adres (Internet Protocol-adres) van de toegangscomputer
• De website van waaruit u ons bezoekt (verwijzer)
• De websites die u bij ons bezoekt
• De datum en duur van het bezoek
• Het browsertype en de browserinstellingen
• Het besturingssysteem

Deze gegevens worden alleen voor statistische doeleinden geëvalueerd om ons aanbod te optimaliseren. Deze gegevens worden niet gebruikt om u te identificeren.
Deze website bevat links naar de verschillende websites die wij bezitten en beheren. De gelinkte websites hebben een ander privacybeleid dan dat van deze website en we raden u aan, voordat u persoonsgegevens verstrekt, het privacybeleid te raadplegen van de website waarop u uw gegevens zult indienen.

2.2 Cookies

We gebruiken hulpmiddelen voor de gegevensverzameling, zoals “cookies”. “Cookies” zijn kleine bestanden die op uw harde schijf worden geplaatst en die ons helpen bij het leveren van op maat gemaakte diensten. We bieden ook bepaalde functies die alleen beschikbaar zijn door het gebruik van een “cookie”. Cookies kunnen ons ook helpen informatie te verstrekken die is afgestemd op uw interesses. Cookies worden niet gebruikt om programma’s uit te voeren of om virussen op uw computer te downloaden. In plaats daarvan is het belangrijkste doel van cookies om u een aanbod op maat te bieden en om het gebruik van de diensten zo comfortabel als mogelijk te maken.
De meeste cookies zijn ‘sessiecookies’, wat betekent dat ze aan het einde van een sessie automatisch van uw harde schijf worden verwijderd. Cookies bevatten bijvoorbeeld informatie over uw vorige toegang tot de betreffende server of informatie voor welke aanbiedingen eerder belangstelling is geweest. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter configureren om cookies te weigeren of om voorafgaand uw bevestiging te vragen. Als u echter cookies weigert, kan dit betekenen dat niet al onze aanbiedingen probleemloos voor u werken.

2.3 Google Universal Analytics

We gebruiken Google Analytics (inclusief de functie Universal Analytics), een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”), maar met de extensie “_anonymize Ip ()”. Op deze manier worden alleen gegevens verwerkt die directe verwijzing naar individuen uitsluiten.

De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website, wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en anderen te voorzien van website- en internetgerelateerde services. De rapporten die door Google zijn gemaakt, bevatten demografische gegevens en interessegegevens die zijn gebaseerd op uw interactie met advertenties of uw bezoeken aan advertentiesites. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden tenzij wettelijk vereist of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de hiertoe bestemde instellingen in uw browser te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en analyseren van uw gebruik van de Google Universal Analytics-service. Gebruik de browser-add-on om Google Universal Analytics uit te schakelen.
Voor meer informatie over de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid:
www.google.com/analytics/terms/gb.html
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

2.4 Gebruik van Google DoubleClick

We gebruiken de remarketingtechnologie van Google (Google DoubleClick). Via deze technologie worden gebruikers die deze website al hebben bezocht en die interesse in de diensten hebben getoond, opnieuw getarget met advertenties op de pagina’s die eigendom zijn van het Google-partnernetwerk. Deze advertenties verschillen van die voor gebruikers die geen interesse in de diensten hebben getoond. Deze advertentie-overlay wordt gedaan door het gebruik van cookies, dit zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Met behulp van tekstbestanden kan uw gebruikersgedrag worden geanalyseerd wanneer u de website bezoekt. Deze analyse kan vervolgens worden gebruikt voor gerichte productaanbevelingen en op interesses gebaseerde advertenties.
Als u liever geen op interesses gebaseerde advertenties wilt ontvangen, kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden uitschakelen door de deactiveringsinstellingen te configureren op:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/ of installeer de plugin die daar beschikbaar is.
Als een alternatief voor de browserplugins of in browsers op mobiele apparaten kunt u de knop ‘Personalized Advertisting’ (‘Gepersonaliseerde reclame’) uitschakelen in de Google-advertentie-instellingen: https://www.google.com/settings/ads

3. Uw Rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens, die u op elk moment in geschreven vorm kunt uitoefenen.

3.1 Toestemming

Als we gegevens gebruiken voor een doeleinde waarvoor volgens de wettelijke bepalingen uw toestemming vereist is, zullen we u altijd om uw uitdrukkelijke toestemming vragen en uw toestemming registreren. U kunt de door u verleende toestemming op elk moment intrekken en/of bezwaar maken tegen toekomstig gebruik van uw gegevens. Om de toestemming in te trekken of een bezwaar te maken, volstaat het om ons een e-mail te sturen naar: info@weeklydatinginsider.com.

3.2 Individuele Rechten

Recht op informatie

Het recht op informatie omvat de verplichting van Spark om ‘eerlijke informatie over de gegevensverwerking’ te verstrekken, met name via een privacyverklaring. Het benadrukt de behoefte aan transparantie over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Recht op toegang

Het recht op toegang geeft u het recht om informatie over uw persoonsgegevens aan Spark te vragen. U hebt het recht te verzoeken: a) informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens; in dat geval kunt u verzoeken: b) toegang tot de gegevens en een kopie te verkrijgen en c) aanvullende informatie over de verwerking te verkrijgen.

Recht op rectificatie
Het recht op rectificatie geeft u het recht om van de Spark te eisen dat onnauwkeurigheden over uw persoonsgegevens worden gerectificeerd. Als de gegevens waarover Spark beschikt niet up-to-date of onvolledig zijn, kunt u eisen deze gegevens bij te werken.
 Recht op wissen / Recht om te worden vergeten
Met het recht op wissen kunt u van Spark eisen dat het bedrijf uw persoonsgegevens uit zijn systeem verwijdert, zodat deze gegevens niet voor derden toegankelijk zijn.

Recht op beperking van de verwerking

Het recht op beperking van de verwerking stelt u in staat om van Spark te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt stopgezet, maar Spark kan de gegevens nog steeds opslaan.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geeft u het recht om van Spark te eisen dat de gegevens worden verstrekt in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm, zodat als u ze nodig hebt, ze ongehinderd kunnen worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke persoonsgegevens.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar stelt u in staat te voorkomen dat Spark uw persoonsgegevens verder verwerkt als er geen legitieme gronden zijn voor de verwerking van de gegevens.

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

U hebt het recht om te weigeren onderwerp te zijn van geautomatiseerde gegevensverwerking, als de beslissingen rechtsgevolgen of aanmerkelijke andere gevolgen hebben voor u.

Recht om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken

U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming zal door ons worden vergemakkelijkt.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als wij niet binnen één maand op uw verzoek reageren, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit en heeft u het recht om een beroep in te stellen.

3.3 Legale verwerkingsgronden

Spark verwerkt uw gegevens op grond van de artikelen 6 (a) en 6 (f), die vermelden:

“(a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor één of meerdere specifieke doeleinden”; en

“(f) de verwerking is noodzakelijk vanwege de legitieme belangen die door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd, tenzij deze belangen worden opgeheven door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen; met name als de betrokkene een kind is.”

Indien we persoonsgegevens gebruiken voor een doeleinde waarvoor volgens de wettelijke bepalingen uw toestemming is vereist, zullen we u te allen tijde om uw uitdrukkelijke toestemming vragen en uw toestemming registreren.

5. Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

Berlijn, mei 2018